Vážení zákazníci, chceme Vás ubezpečiť, že k aktuálnej situácii pristupujeme zodpovedne a s rešpektom. Zdravie všeobecne je našou prioritou, preto sme pristúpili k viacerým opatreniam : Naši zamestnanci sú vybavení ochrannými pomôckami, ktoré pomáhajú dodržiavať...