Ochrana osobných údajov

Zaškrtnutím príslušného políčka vo formulári vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas s tým, aby spoločnosť AUTO POLA, s. r. o., so sídlom: Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, IČO: 313 482 20, spracúvala vaše osobné údaje v rozsahu: meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, a to za účelom:

 1. Kontaktný formulár – poskytnutie týchto údajov umožňuje kontaktovať zákazníka,
 2. Zvažujem kúpu automobilu alebo testovaciu jazdu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich s predajom motorových vozidiel,
 3. Online objednávka do servisu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich so servisom motorových vozidiel,
 4. Náhradné diely a príslušenstvo – dopyt na diel a cenu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb predaja náhradného dielu a príslušenstva,
 5. Zasielanie marketingových informácií (Newsletter) – je možné len na základe vášho osobitného a dobrovoľného súhlasu, ktorý vyjadríte vyznačením príslušného políčka pri registrácii.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov zo strany AUTO POLA, s. r. o. ako prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie súvisiace s udelením súhlasu:

 1. kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  • e-mail: autopola@autopola.sk,
  • poštová adresa: Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
 2. príjemca osobných údajov: AUTO POLA, s. r. o., so sídlom: Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, IČO: 313 482 20
 3. v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:
  • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
  • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na kontaktné údaje zodpovednej osoby. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Sprostredkovatelia

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. So sprostredkovateľmi má Prevádzkovateľ uzavreté Sprostredkovateľské zmluvy, ktorými zabezpečuje, že bude problematike ochrany osobných údajov venovať náležitú pozornosť.

Cookies

Webové stránky používajú súbory cookie, ktoré boli na túto stránku umiestnené prevádzkovateľom stránky: AUTO POLA, s. r. o., so sídlom: Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, IČO: 313 482 20.

 • Cookie služby Google Analytics, ktoré spracúva spoločnosť Google LLC na účel analýzy návštevnosti tejto stránky.
 • Cookie služby Google AdWords, ktoré spracúva spoločnosť Google LLC na účel personalizácie reklám.

Cookies môžete zablokovať v nastaveniach vášho prehliadača.