ONLINE OBJEDNÁVKA

ONLINE OBJEDNÁVKA

IDENTIFIKÁCIA


INFORMÁCIE O VOZIDLE


NÁHRADNÁ MOBILITA


DODATOČNÉ SLUŽBY/ 1 /  údaje budú použité v rámci predzmluvného vzťahu v zmysle §13 ods.1 písm. b) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nebudú poskytnuté tretím stranám.